PREP

Psykologisk rådgivning og terapi

v/ Jeanette Beierholm, autoriseret psykolog

Sidst opdateret 16/3-2020


PREP - parkommunikation


PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program – på dansk omtales det som praktiske redskaber til et engageret parforhold.


Jeg er certificeret til at lave Prep par-kurser og har gode erfaringer med at bruge teorien og teknikkerne i parsamtaler, hvor der bla. kan arbejdes med nedenstående emner:


» Forventninger og roller

Alle har bevidste og ubevidste forestillinger og forventninger om parforhold og familieliv. Disse forestillinger tages med ind i forholdet og præger synet på partneren.

» Kommunikation

Kommunikation er en af de vigtigste faktorer i parforholdet. Mange par bruger meget tid på at snakke, men taler forbi hinanden eller glemmer at lytte. At arbejde med tydelig kommunikation på en enkel måde kan hjælpe til at håndtere forskellighed.

» Faresignaler

Ved at undersøge pars kommunikation har forskere fundet 4 negative mønstre, som mange par ender i.

» Problemløsning

Alle par oplever konflikter. PREP giver brugbare redskaber til håndtering af konflikterne, når de opstår.

» Tilgivelse

I livet med hinanden kan det ikke undgås, at man kommer til at gøre hinanden ondt. Kurset prøver at give forståelse for, at tilgivelse er et centralt og livsbekræftende begreb, som kan hjælpe par til at leve sammen. 

» Seksualitet og sensualitet

Fysisk nærvær kan være med til at skabe glæde, tryghed og nærhed. Samtidig er det også et sårbart og vanskeligt felt. PREP sætter fokus på, hvordan man kan skabe rammer for intimiteten i parforholdet i en travl hverdag.

» Værdier

Værdier og livssyn styrer flere ting i parforholdet, end man umiddelbart forestiller sig. Kurset giver udfordringer og opgaver, der sætter fokus på disse værdier og guider til at finde fælles værdier.

» Venskab, hygge og humor

Hverdagen har mange krav og udfordringer, og livet rummer mange alvorlige aspekter. Der arbejdes med at sætte fokus på vigtigheden af, at man også giver både plads og næring til glæde og venskab i parforhold og familieliv.Jeanette Beierholm

Algade 28B st, 4000 Roskilde

Tlf: +45 26 47 08 37

Mail:: psykolog@jeanettebeierholm.dk