Mindfulness

Psykologisk rådgivning og terapi

v/ Jeanette Beierholm, autoriseret psykolog

Sidst opdateret 16/3-2020


Mindfulness


Mindfulness handler om at træne sin opmærksomhed og bevare opmærksomheden på nuet.

Mindfulness er et udtryk for en anden tilstand af væren, hvor selve oplevelsen og at være nærværende til stede er i fokus frem for at vurdere og problemløse, som ofte er den måde, vi forholder os til os selv og omverden på.


Mindfulness kan øge din evne til at registrere de tanker, som styrer dig samt at mærke og rumme de følelser, du har. Ved at træne mindfulness kan du skabe en øget bevidsthed om det, der foregår i dig selv, både kropsligt, følelsesmæssigt og på tankeplanet.


Gennem mindfulnessøvelserne trænes du i ikke at "gå med" eller blive fanget ind af dine tanker og følelser, da negative tanker og følelser farver ens mentale tilstand, og derfor kan være medvirkende til bl.a. udvikling af stress og depression.

Gennem træning øges evnen til at genkende gamle tankemønstre og indre stemninger og til at se dem for det, de er; et udtryk for noget fra fortiden, som ikke er forbundet med situationen her og nu. Det kan gøre det nemmere at frigøre sig fra de negative tanker og følelser og kan give en oplevelse af, at man har frihed til at vælge og handle anderledes.

Et andet vigtigt aspekt, som trænes i mindfulness, er evnen til at møde ens indre tilstande og en selv på en venlig og omsorgsfuld måde.


Mindfulness er bl.a. virksomt til reduktion af stress, angst, smerter samt til forebyggelse af depression.


Jeanette Beierholm

Algade 28B st, 4000 Roskilde

Tlf: +45 26 47 08 37

Mail:: psykolog@jeanettebeierholm.dk