Kognitiv terapi

Psykologisk rådgivning og terapi

v/ Jeanette Beierholm, autoriseret psykolog

Sidst opdateret 16/3-2020


Kognitiv terapi


I ordet kognitiv ligger betydningen indlæring, tilegnelse af viden og erkendelse. Kognitiv terapi handler om måden mennesker tænker på og der arbejdes med at erkende og forstå sine egne tanker, følelser og handlinger.


Vi konstruerer alle os selv (samt andre og verden) i vores tanker. Denne konstruktion kan være opbyggende eller nedbrydende. Når den er nedbrydende med mange negative tanker og leveregler, øges risikoen for psykisk sårbarhed. Kognitiv terapi er også en terapi med et holistisk udgangspunkt, hvor der arbejdes med at forstå sig selv som et helt menneske, få overblik over egen funktion og opdage, om man opbygger eller nedbryder sin egen psykiske styrke.


Kognitiv terapi handler kort sagt om måden, vi mennesker tænker, føler og handler på samt processer i hjerne og krop, der påvirker den måde, vi reagerer på.


Jeanette Beierholm

Algade 28B st, 4000 Roskilde

Tlf: +45 26 47 08 37

Mail:: psykolog@jeanettebeierholm.dk