Hypnose

Psykologisk rådgivning og terapi

v/ Jeanette Beierholm, autoriseret psykolog

Sidst opdateret 16/3-2020


Hypnose - hypnoterapi


Hypnose kan defineres som en tilstand af koncentreret opmærksomhed. Hypnoterapi er betegnelsen for hypnose anvendt som terapeutisk teknik. Under hypnoterapien bringes du i en dyb tilstand af afspændthed og indre ro. Under hypnose skabes kontakt med ubevidste processer og ubevidste dele af psyken, men man er stadig ved bevidsthed og kan oftest huske, hvad man har oplevet under hypnosen.


Kontakten til det ubevidste giver mulighed for at trække på kreative og mere helhedsorienterede løsningsformer. Hypnoterapi kan som visualisering anvendes over for stort set alle psykiske problemstillinger og til at forbedre selvværd og psykisk trivsel.

 

Det kan være svært at skelne visualisering fra hypnose. Kropslig afspænding vil oftest gå forud for visualisering. Ved hypnose bruger terapeuten ofte længere tid på at få klienten ned i en dyb tilstand af afspændthed, både fysisk og mentalt. Teoretisk betragtet vil forskellen bestå i trancetilstandens dybde, men her vil individuelle forskelle også spille ind.

Jeanette Beierholm

Algade 28B st, 4000 Roskilde

Tlf: +45 26 47 08 37

Mail:: psykolog@jeanettebeierholm.dk