Enneagrammet

Psykologisk rådgivning og terapi

v/ Jeanette Beierholm, autoriseret psykolog

Sidst opdateret 16/3-2020


Enneagrammet


Enneagrammet er et personværktøj, der kan opfattes som et slags landkort til forståelse af de måder psyken arbejder


Enneagrammet har til formål at give indsigt i de forhold, der motiverer mennesket.

Tilhængere ser Enneagrammet som en metode til at oparbejde ordforråd, indsigter og værktøjer omkring værdier/overbevisninger og omkring adfærdsmønstre inden for problemløsning, motivation, stress, kommunikation, konflikthåndtering og teamarbejde. Fortalere for metoden mener, at den udmærker sig ved både at beskrive vores adfærd samt forklare adfærdens baggrund (i modsætning til andre lignende persontypeværktøjer, som kun skulle beskrive menneskers adfærd).

Jeanette Beierholm

Algade 28B st, 4000 Roskilde

Tlf: +45 26 47 08 37

Mail:: psykolog@jeanettebeierholm.dk