CFT

Psykologisk rådgivning og terapi

v/ Jeanette Beierholm, autoriseret psykolog

Sidst opdateret 16/3-2020


Compassion Focused Therapy (CFT)


CFT er en medfølelsesfokuseret terapeutisk tilgang udviklet af proffesor Paul Gilbert, og er, som mindfulness, en af de nyere metoder inden for kognitiv adfærdsterapi.

Metoden bygger på den nyeste viden om hjernen, evolutionen, tilknytningsteori samt buddhistisk praksis og har vist sig effektiv i behandlingen af lavt selvværd, stress, angst og depression.


Compassion/medfølelse har op igennem tiden overvejende været sat i sammenhæng med religion og spiritualitet. Først for nylig er forskningen begyndt at interessere sig for, og pege på, at medfølelse og omsorg generelt spiller en central rolle for menneskers psykiske sundhed og for evnen til at udvikle sunde relationer til andre.


Brugt terapeutisk skal medfølelse ikke forveksles med selvmedlidenhed eller ynk. Det handler derimod om at anerkende, at menneskelivet på mange måder kan være hårdt, og at vi kan lære at forholde os til de tanker og følelser, der opstår i mange af livets situationer på en måde, der hjælper os frem for at spænde ben for os selv.


Det, vi således kan lære med den medfølelsesfokuserede tilgang, er at møde os selv med nysgerrighed, venlighed og forståelse og derigennem komme bedre i balance med os selv.

Helt konkret tages der udgangspunkt i viden om vores nervesystemer og tilhørende følelsesregulerende systemer. Gennem bevidst træning, som navnlig trækker på mindfulnessteknikker, øges evnen til at mærke, hvilket følelsessystem, der er aktiveret.


Derved kan man træffe et bevidst valg – frem for at reagere på ”autopilot” - og træne at aktivere det mest hensigtsmæssige følelsessystem.


Jeanette Beierholm

Algade 28B st, 4000 Roskilde

Tlf: +45 26 47 08 37

Mail:: psykolog@jeanettebeierholm.dk